• Tiếng Việt
  • English
 
Lô I 24 Hoa Phượng, 
KDC Hiệp Thành City 
Phường Hiệp Thành, Q12, TP. HCM

 

Kinh doanh 

0918778225

diemttt@diacau.vn

Kỹ thuật

0908 043 018

thanghc@diacau.vn

TỦ RACK

THANH QUẢN LÝ CÁP TỦ RACK

Mã sản phẩm: THANH QUẢN LÝ CÁP

Xuất xứ: Việt nam

Giá: 195.000 VNĐ

Dự án sử dụng sản phẩm

Sản phẩm cùng nhóm