• Tiếng Việt
  • English
 
Lô I 24 Hoa Phượng, 
KDC Hiệp Thành City 
Phường Hiệp Thành, Q12, TP. HCM

 

Kinh doanh 

0918778225

diemttt@diacau.vn

Kỹ thuật

0908 043 018

thanghc@diacau.vn

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỊA CẦU

Lô I 24 Hoa Phượng, KDC Hiệp Thành city Phường Hiệp Thành, Q12, TP. HCM
(028) 62979556 - 0903 723 303